Hirigintza

  • Markina-Xemeingo arau subsidiarioei buruzko hirigintzako indarreko araudia
  • Planoak
  • Ingurumen inpaktua - testuak
  • Markina-Xemeingo behin-behineko HAPN
  • Ingurumen inpaktua - planoak

Hitzarmena

Kontaktua

Obrak eta Hirigintza

Goikoportala, 3

Tfnoa: 946 169 193

E-posta: elena@markina
-xemein.eus