Udaleko zerbitzuak

Frontoia

Udalak, dituen eskumenak baliatuz, eskaintzen dituen zerbitzuak dira. Besteak beste, hirigintza, osasuna, gizarte zerbitzuak, hezkuntza eta irakaskuntza, euskara, kultura, kirola, lana, garraioa eta zirkulazioa bezalako arloetan.

Lotura interesgarriak

Gida