MARKINA XEMEINGO ARAU SUBSIDIARIOEI BURUZKO HIRIGINTZAKO INDARREKO ARAUDIA

Markina-Xemeingo behin behineko HAPN (Hiri-Antolamendurako Plan Nagusia)

2010eko uztailaren 21eko ohiko osoko bilkuran Udalak Markina-Xemeingo udal plangintza orokorra hasiera batez onartzea erabaki zuen. Dokumentuari egindako alegazioetaratik onartu zirenak gehituta, eta Udal berriak sartutako aldaketak jasota, plana 2012ko martxoaren 15eko ohiko Osoko Bilkurari aurkeztu zitzaion, eta honek, Udaleko zinegotzi gehienen aldeko botoekin, Markina-Xemeingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin-behinekoz onartzea erabaki zuen, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 91.6 artikuluak xedatutakoaren bat etorrita.
Markina-Xemeingo Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean (HAPO) ez da inolako aldaketarik burutu

Kontaktua

Obrak eta Hirigintza

Goikoportala, 3

Tfnoa: 946 169 193

E-posta: elena@markina
-xemein.eus

Hitzarmena