Aurrekontu egonkortasuna 2017

Aurrekontu egonkortasunari dagokionez, finantzazio ahalmen edota beharra . Formula: Aurrekontu emaitza estutua / Biztanleen kopurua
2016 Urtea

127,88€