Ur-kontagailuaren aldaketa eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Ura, zaborra edo estolderiaren inguruko edozein izapide egiteko Bilboko Ur Partzuergora jo behar da. Informazio gehiago www.consorciodeaguas webgunean edo 944 87 31 00 telefonoan.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Nortasun-agiria
  • Besteak

Legezko informazioa

  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
  • Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua
  • Bilbao Bizkaia Ur Partzuegoaren erabiltzaileei ematen zaien ur-hornikuntza eta saneamendu zerbitzua arautzen duen ordenantza

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Ura, zaborra edo estolderiaren inguruko edozein izapide egiteko Bilboko Ur Partzuergora jo behar da. Done Bikendi kalea, 8 Albia I Eraikina, 4. Solairua – 48001 Bilbao edo 94 487 31 00 (Fax – 94 487 31 11) telefono zenbakietara deitu.