Ur-horniketa, estolderia eta zabor bilketan alta eskaera

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Ura, zaborra edo estolderiaren inguruko edozein izapide egiteko Bilboko Ur Partzuergora jo behar da.

Informazio gehiago www.consorciodeaguas.com webgunean edo 944 87 31 00 telefono zenbakian.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Ura instalatzeko buletina
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Alokairu kontratua
 • Jabetza eskritura
 • Instalazio partea

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
 • Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua
 • Bilbao Bizkaia Ur Partzuegoaren eremuan erabiltzaileei hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala
 • Ur-honikuntza zerbitzua arautzen duten udal ordenantza fiskalak

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Ura, zaborra edo estolderiaren inguruko edozein izapide egiteko Bilboko Ur Partzuergora jo behar da. Done Bikendi kalea, 8 Albia I Eraikina, 4. Solairua – 48001 Bilbao edo 94 487 31 00 (Fax – 94 487 31 11) telefono zenbakietara deitu.