Albisteak

 
2013ko urriaren 9an, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak idatzi bat bidali du Ibaseta-A zundaketa egiteko proiektua hasiera batez onartzea eta jendaurrean jartzea erabaki izana jakitera ematen. Halaber, proiektu horren ale bat ere bidali dio Udalari, horren berri izan dezan eta hirigintza-aldetik udal plangintzarekin bat datorren egiazta dezan, eta lanak egiteko beharko luketen udal baimena eskatzen.