Noticias

 
El día 16 de junio, jueves, a las 19:00 horas, se celebrará pleno en el Ayuntamiento, con el siguiente orden del día:

  1. Aurreko batzarreko akta onartzea
  2. IBIren tipoak onartu eta zerga honen ordenantzari behin-behineko onarpena ematea.
  3. 2015eko kontu orokorra onartzea.
  4. Kreditu-aldaketak
  5. Herriko bideen mantentze-lanak amankomunazgoak egiteko "kudeaketa agindua (encomienda de gestión)" onartzea.
  6. Zinegotzien galderak