Noticias

 
El día 22 de octubre, a las 19:00 horas, se celebrará sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, con el siguiente orden del día:

1. Aurreko batzarreko akta onartu.
2. Kreditu aldaketak onartu.
3. Barroetara doan zubiko obraren azkeneko ziurtagirien onarpena berretsi.
4. Udal eraikinen garbiketa lizitaziora zabaldu.
5. Zehaztapen azterlanaren behin betiko onarpena.
6. Sindikatuekin adostutako akordioak.
7. Landalurreko erabilerak arautzen duen ordenantza deusestatu.
8. Diru-laguntzen ordenantzaren hasierako onarpena.
9. Euskadiko itzuliaren gaineko hitzarmena.
10. Udalbiltzan sartzea.
11. Mozioak.
12. Zinegotzien galderak.