Saludo del Alcalde

Presidente Busturialdeko MankomunitateaAdiskide-lagun horri, agur t'erdi!

2019ko maiatzaren 26ko hauteskundeetatik eratorritako udal-talde barria eratu dogu eta lanean hasiak gara honezkero. Gure lehentasuna hauteskunde programan jasotako hamar puntuak aurrera ataratzea izango da, Plan Orokorra egitea eta honekin batera Markina-Xemein eta Etxebarria arteko saihesbidearen proiektua aurrera eramatea. Industria proiektuak herrira erakarri, landa garapena bultzatu, herriko denden jarduera babestu eta herriko kultur-jardueren aldeko apostua egin, ume eta gazteen premiei erantzunez. Horrekin batera, adineko herritarren zahartze aktiboa sustatu, herritar denon ongizatea kontutan hartuz eta herri erakargarria bilatu turismo planaren bidez.

Udalaren eta herritarren arteko harremana eta komunikazioa erraztea da udal gobernua osatzen dugunon helburuetako bat, eta Udalaren webgunea da horretarako bideetako bat. Markina- Xemeingo Udalaren webgune honetatik emongo deutsuegu Udaletik abiarazten doguzan egitasmoen barri, baita herrian gertatzen danaren barri be, ahaztu barik Udalarekin harremanetan jartzeko edota tramiteak bideratzeko tresna ere badala gune hau. Baina atari hau ez da soilik herritarrentzat; webgune honetara iritsi zareten bisitari guztiok Markina-Xemein ezagutzera gonbidatzen zaituztet. Ongi-etorriak izango zarete.

Ohore bat da, eta baita erantzunkizun handia ere, markina-xemeindar danon alkate izatea eta herri hau hobetzeko lan egingo dut.

Luis Egurrola
Markina-Xemeingo Alkatea

Contacto

  • Teléfono: 946 167 454
  • WhatsApp: 688 844 995
  • Correo electrónico: udala@markina-xemein.eus
  • Página web: www.markina-xemein.eus
  • Horario de atención al público: de 08:15 a 14:30 (de lunes a viernes) en julio y agosto hasta las 14:00

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incluidos en el fichero administración de usuarios BiscayTIK cuyo responsable es el Ayuntamiento de Markina-Xemein. 

Los datos recabados son necesarios para gestionar los usuarios del sistema. Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección: Ayuntamiento de Markina-Xemein; en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.